Interim Management

Interim Management

Allting handlar om att få rätt person till rätt plats i rätt tidpunkt, vilket i många framgångsrika verksamheter ses som självklart. Ibland rekryterar man och ibland hyr man in kompetensen. Interim Management innebär att man nyttjar en tillfällig lösning på lång eller kort sikt, man kan engagera toppledare för specifika uppdrag, man kan välja en lösning som innebär en tillfällig ledare i väntan på den rekryterade, man kanske behöver en typ av kompetens i ett skede och därför hyr istället för att rekrytera.

Interim Management

Interim

Ett företag att rekommendera som jobbat framgångsrikt med interim under 15 år är k2search.se. K2 löser snabbt och effektivt ett akut behov av interimschef.